przewodnik po cmentarzysku

GRÓB NR 1

POZIOM BRUKU 1

głębokość 58-45 cm