przewodnik po cmentarzysku

GRÓB NR 1

 POZIOM BRUKU 2

głębokość 20-38 cm