przewodnik po cmentarzysku

GRÓB NR 10

CIAŁOPALNY JAMOWY / DZIECIĘCY

Przykryty był warstwą częściowo zachowanego bruku z kamieni (obecnie ułożonych obok grobu), który pojawił się na głębokości 49 cm od powierzchni gruntu. Między kamieniami bruku natrafiono na ułamki naczyń. Na głębokości 75 cm w jamie grobowej, wśród kamieni obstawy, znajdują się: spalone kości dziecka (infans I, 0–7 lat).