przewodnik po cmentarzysku

GRÓB NR 10

 POZIOM BRUKU 1

głębokość 49-60 cm