przewodnik po cmentarzysku

GRÓB NR 11

 SZKIELETOWY / ŻEŃSKI

Przykryty był dwiema warstwami bruku z kamieni wapiennych (obecnie ułożonych obok grobu). Pierwsza z nich pojawiła się na głębokości 30 cm od powierzchni gruntu. W jamie grobowej na głębokości 89 cm znajduje się bardzo źle zachowany szkielet dziewczynki zmarłej w wieku późnego dzieciństwa (infans II, 7–15 lat). Do grobu została złożona w pozycji wyprostowanej na wznak, wzdłuż osi północ–południe, z głową skierowaną na południe.