przewodnik po cmentarzysku

GRÓB NR 2

 POZIOM BRUKU 1

głębokość 20-55 cm