przewodnik po cmentarzysku

GRÓB NR 5

 POZIOM BRUKU 1

głębokość 24-40 cm