przewodnik po cmentarzysku

GRÓB NR 6

 POZIOM BRUKU 1

głębokość 29-42 cm