przewodnik po cmentarzysku

GRÓB NR 7

 POZIOM BRUKU 1

głębokość 25-54 cm