przewodnik po cmentarzysku

GRÓB NR 8

 POZIOM BRUKU 1

głębokość 52 cm