przewodnik po cmentarzysku

GRÓB NR 9

NIEOKREŚLONY / ZNISZCZONY

Na głębokości 35 cm pojawiły się cztery kamienie wapienne, stanowiące pozostałość po bruku, pod którym znajduje się skupisko drobnych ułamków naczyń oraz kilka kamieni tworzących obstawę jamy grobowej. W obiekcie brak materiału kostnego.